บริษัท เกรซ เอเจ้น จำกัด Grace Agent Co.,Ltd.

เป็นสำนักงานกฎหมายที่ให้บริการด้านกฎหมายสำหรับองค์กร, นิติบุคคล, บุคคล   ทั่วไป    ที่ต้องการคำแนะนำด้านกฎหมาย เรามีความเชี่ยวชาญในการจัดทำกฎหมายต่างๆ อาทิเช่น กฎหมายวีซ่า ใบขออนุญาตทำงาน, กฎหมายการจดทะเบียน จัดตั้งบริษัท, กฎหมายการควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายสัญญาธุรกิจ, กฎหมายเทคโนโลยี, กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตด้านงานสถาปนิก และกฏหมายภาษีต่างๆ เรายินดีให้คำปรึกษา

วิสัยทัศน์ของเรา

เราให้บริการแบบครบวงจร ตามความต้องการของแต่ละบุคคล แม่นยำ และโปร่งใส

พันธกิจของเรา

บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านกฎหมาย และ คำแนะนำทางด้านกฎหมายด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนสะดวก และ รวดเร็ว เราให้บริการลูกค้าโดยการนำเสนอความรู้ทางด้านกฎหมายที่ใช้งานได้จริงกับลูกค้าด้วยความเข้าใจในข้อกังวลต่าง ๆ เนื่องจากเราพร้อมที่จะสร้างความแตกต่างและปรับตัวให้ทันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราให้บริการลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ และ บุคคลทั่วไป เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการที่ราบรื่น และ มีความน่าเชื่อถือให้กับทุก ๆ ความต้องการของลูกค้า