ประกาศ! ซื้อประกันภัยเหมือนได้หุ้น (Grace Agent Insurance)

ธุรกิจประกันภัยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีผลกำไรอย่างมากในสำนักงานนายหน้าตัวแทนและหรือโบรคเกอร์ประกันภัย อย่างนั้นจะดีกว่าไหมถ้าคุณซื้อประกันภัยแล้วได้ส่วนลดและเหมือนได้หุ้นสำหรับปันผลได้แม้คุณจะไม่สามารถทำประกันภัยได้อีก

  • คำถาม จะดีกว่าไหมถ้าซื้อประกันภัยแล้วได้ส่วนสด

คำตอบ ดีถ้าได้ส่วนลด

  • คำถาม แล้วจะดีกว่าไหมถ้าคุณได้ถือหุ้นแม้คุณไม่มีบัตรนายหน้าและคุณไม่ได้ประกอบธุรกิจประกันภัย

คำตอบคือ ดีเพราะได้ส่วนลดและได้ถือหุ้นและมีเงินปันผลในทุกๆ ปี สำนักงานนายหน้ามีผลกำไรคุณจะได้เงินปันผลตามบัญชีแสดงงบประมาณที่แสดงซึ่งผลกำไรในการประกอบการ

  • คำถาม สิ่งที่เขียนนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน

คำตอบ สิ่งที่เขียนอยู่นี้เป็นไปได้มาก แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกดหมาย ซึ่งสำนักงานนายหน้า Grace Agent Insurance อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาข้อกฏหมายเพื่อให้เป็นไปตามหลักการของสำนักงาน คปภ. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ประกาศ! โครงการซื้อประกัน เหมือนได้หุ้น (Grace Agent Insurance)