บริษัท เกรซ เอเจ้นท์ จำกัด (Grace Agent Co.Ltd.)

“ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อุ่นใจ”

บริษัท เกรซ เอเจ้นท์ จำกัด มีความจริงใจอย่างยิ่งที่จะให้บริการอย่าง ซื่อสัตย์ ซื่อตรง และสร้างให้ความอุ่นใจต่อ คู่ค้าและหรือลูกค้าที่ใช้บริการหรือขอใช้บริการ เพื่อประโยชน์ยิ่งต่อการค้า ซึ่งบริษัท เกรซ เอเจ้นท์ จำกัด มีผลิตภัณฑ์ดังนี้

  •  บริการธุรกิจขนส่งสินค้า สำหรับรถกะบะตู้ทึบ และรถกะบะคอก
  • บริการธุรกิจวินาศภัย (ว่าด้วยธุรกิจประกันภัย) โดยมีผู้ที่มีใบอนุญาตินายหน้าดำเนินการขายประกันภัยโดยตรง ในนาม Grace Agent Insurance / สำนักงานนายหน้าคุณเกรซ   โดยธุรกิจประกันวินาศภัย แบ่งเป็น 2 ส่วนงานด้วยกันคือ
   1. ประกันภัยรถยนต์ Mortor
   2. ประกันภัยเบ็ดเตล็ด Non Mortor
    1. ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
    2. ประกันภัยการเดินทาง
    3. ประกันภัยอัคคีภัยและทรัพย์สิน
    4. ประกันภัยภาคธุรกิจ
    5. ประกันภัยอื่นๆ
  • บริการปรึกษากฏหมาย
  • เป็นสำนักงานกฎหมายที่ให้บริการด้านกฎหมายสำหรับองค์กร, นิติบุคคล, บุคคลทั่วไป ที่ต้องการคำแนะนำด้านกฎหมาย เรามีความเชี่ยวชาญในการจัดทำกฎหมายต่างๆ อาทิเช่น กฎหมายวีซ่า ใบขออนุญาตทำงาน, กฎหมายการจดทะเบียน จัดตั้งบริษัท, กฎหมายการควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายสัญญาธุรกิจ, กฎหมายเทคโนโลยี, กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตด้านงานสถาปนิก และกฏหมายภาษีต่างๆ เรายินดีให้คำปรึกษาLaw